Wednesday, February 15, 2012

The promise

               Around year 2012 isa sa mga school na nag taas ng tuition fee ay ang St. Ferdinand college upang mabigyan ng mataas na sahod ang mga teacher na nagtuturo sa nasabing school. Isa na rin sa mga dahilan nito ay ang pag ka ubos ng pondo ng school na sinasabing... READ MORE